CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »

Wednesday, June 4, 2008

Hukum Menetapkan Harga (Tas’ir)


Di antara isu yang terkait rapat dengan penimbunan dan penyorokan ini adalah isu kenaikan dan penetapan harga (Tas’ir). Tas’ir merupakan manifestasi dari aktiviti Ihtikar yang berlaku. Justeru, apakah pandangan Islam tentang Tas’ir?. Kita perlu sedar bahawa Allah Subhanahu wa Ta’ala telah memberikan hak kepada setiap orang untuk membeli dan menjual sesuatu selama mana barangan tersebut adalah halal dan mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Allah Subhanahu wa Ta’ala juga membiarkan manusia untuk menjual dan membeli dengan harga yang disukainya. Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Said bahawa Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda, ”Sesungguhnya jual beli itu sah kerana suka sama suka”. Berdasarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wa Sallam, Islam secara jelas telah memberikan hak menentukan harga kepada mereka yang terlibat di dalam melakukan transaksi/aqad tersebut sahaja.

Di dalam Sistem Ekonomi Kapitalis yang diamalkan hari ini, kita sering menyaksikan bahawa Pemerintah menetapkan harga apabila berlakunya Ihtikar. Peristiwa sebegini boleh dikatakan telah menjadi routine. Penetapan harga oleh Negara bermaksud Pemerintah atau orang-orang yang diberi kuasa oleh Pemerintah mengarahkan para peniaga tidak menjual sesuatu komoditi kecuali dengan harga tertentu (yang telah ditetapkan) atas alasan kepentingan umum. Jadi, para peniaga tidak dibenar menaikkan atau menurunkan harga, selain dari apa yang telah ditetapkan. Hal ini bermaksud Pemerintah telah campurtangan di dalam aktiviti jual-beli. Jadi, apakah hukumnya Negara menetapkan harga sesuatu barang dagangan?

Allah sekali-kali tidak memberi hak kepada Pemerintah untuk menetapkan harga. Dengan kata lain, penetapan harga oleh Negara adalah haram. Penetapan harga ini akan memaksa rakyat untuk melakukan aktiviti jual beli dengan harga tersebut. Islam telah mengharamkan penetapan harga secara mutlak. Imam Ahmad telah meriwayatkan sebuah hadis dari Anas, “Harga (suatu masa) pada zaman Rasulullah telah naik. Lalu mereka melaporkan, ‘Wahai Rasulullah, seandainya harga ini engkau tetapkan (supaya tidak naik). Baginda menjawab, ‘Sesungguhnya Allah Maha Mencipta, Yang Maha Mengenggam, Yang Maha Melapangkan, Yang Maha Memberi Rezeki, lagi Maha Menentukan Harga. Aku ingin menghadap ke hadirat Allah, dengan tidak ada seorang pun yang menuntutku kerana kezaliman yang aku lakukan kepadanya dalam masalah harta dan darah.’”

Imam Abu Daud meriwayatkan dari Abu Hurairah, ”Ada seorang lelaki datang lalu berkata, ‘Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga.’ Baginda menjawab,’(Tidak) justeru biarkan sahaja’. Kemudian baginda didatangi lelaki lain lalu mengatakan, ’Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga.’ Baginda menjawab,’(Tidak) tetapi Allah yang berhak menurunkan dan menaikkan.’”

Mereka meminta kepada Rasulullah (sebagai Ketua Negara) untuk menetapkan harga. Kemudian Rasulullah menyatakan bahawa jika baginda berbuat demikian bererti baginda telah melakukan kezaliman. Hadis-hadis ini menunjukkan bahawa penetapan harga (yang dilakukan oleh Negara) sebenarnya adalah satu bentuk kezaliman. Jika Rasulullah sendiri tidak melakukan perkara ini, apakah hak ke atas pemimpin untuk menetapkan perkara yang sama. Siapakah yang ingin kita ikuti di dalam agama ini? Rasulullah atau ...? Oleh yang demikian, mana-mana Pemerintah yang telah menetapkan harga, maka mereka telah berdosa kerana melakukan suatu keharaman. Jika Sistem Pemerintahan Islam berjalan, maka pemerintah ini akan diadili di Mahkamah Madzalim kerana kefasikan yang telah mereka lakukan.

Sebagaimana Ihtikar, Tas’ir juga boleh berlaku ke atas apa jua komoditi, samada makanan atau bukan. Hadis-hadis berkenaan Tas’ir mencegahnya secara mutlak, dalam apa bentuk sekalipun dan tidak ada pengecualian-pengecualian khusus. Jika ditinjau dari segi realiti, penetapan harga adalah sesuatu yang amat membahayakan masyarakat dan negara dalam apa keadaan sekalipun, samada semasa perang atau aman. Ini adalah kerana apabila ada penetapan harga, maka masyarakat akan berjual-beli di pasaran tertutup untuk mengelak dari pengawasan Negara. Dengan kata lain, inilah yang dinamakan pasaran gelap (black market). Harga yang tinggi menyebabkan barang hanya akan dikuasai atau dimiliki oleh orang yang kaya sahaja, yang berpendapatan rendah atau yang miskin menjadi mangsa. Penetapan harga juga akan memberi kesan kepada penggunaan (consumption) dan seterusnya akan mempengaruhi pengeluaran (production). Situasi ini boleh membawa kepada krisis ekonomi.

Di dalam Islam, setiap orang mempunyai hak ke atas barangan kepunyaan mereka. Pemilikan ke atas harta (ownership of the property) memberikan hak kawalan (control) ke atas harta yang dimiliki. Penetapan harga akan menyebabkan pemaksaan (interdiction) ke atas harta seseorang, perkara yang jelas-jelas diharamkan oleh Islam. Jadi, tidak boleh (haram) melakukan interdiction (Hajr) ke atas harta seseorang yang mana menghalang mereka dari memperjual-belikan harta tersebut mengikut harga yang mereka sukai. Sistem Ekonomi Islam benar-benar menjaga hak setiap individu agar tidak dirampas oleh individu yang lain. Hak individu juga dijaga oleh Islam dari dirampas dengan sewenang-wenangnya oleh Negara.

Jika harga melambung akibat peperangan atau krisis politik, ataupun akibat daripada kekurangan barang di pasaran, maka Islam ada jalan penyelesaiannya. Jika ia berlaku akibat dari Ihtikar, maka jelas Islam telah mengharamkannya. Tetapi jika ia berlaku memang semata-mata kerana kekurangan (shortage) barang tersebut, maka Khalifah, yang Allah tugaskan untuk memelihara kemaslahatan rakyat, wajib berusaha bersungguh-sungguh untuk mengatasi masalah kekurangan tersebut. Ini boleh dilakukan dengan membawa barangan tersebut dari tempat lain (import), sekaligus akan menstabilkan semula harga. Inilah yang pernah dilakukan oleh Khalifah Umar al-Khattab semasa berlaku kebuluran di Hijaz (yang dikenali sebagai peristiwa Ramadha) akibat kurangnya bahan makanan pada suatu tahun, yang menyebabkan harga makanan telah melambung tinggi. Khalifah Umar al-Khattab tidak menetapkan harga tetapi sebaliknya mengirim dan membekalkan makanan dari Mesir dan Syam ke Hijaz sehingga krisis ini selesai tanpa perlunya penetapan harga.

Wahai kaum muslimin! Ini hanyalah secebis dari keindahan Sistem Islam, bak sebentuk cincin di padang pasir. Maha Suci Allah yang mencipta sistem yang penuh dengan keindahan, keadilan dan kesempurnaan ini. Sistem Islam adalah sistem yang Allah ciptakan untuk manusia. Ianya sesuai dan wajib diterapkan di sepanjang zaman. Tidak boleh diubah dan ditukar ganti. Dengan penerapan yang kaffah, manusia akan keluar dari kegelapan menuju cahaya Ilahi. Saudaraku, masihkah kalian berharap pada Sistem Kapitalis yang begitu menekan, menindas dan merampas hak kalian. Ideologi kafir inilah yang dipaksakan ke atas kita sekarang. Masihkah kalian menaruh harapan pada Ideologi Kapitalis yang busuk dan jijik ini?

MLM

MLM

Hasil kajian Ustaz Zaharuddin Abdul Rahman berkaitan 'multilevel marketing' dan pelaburan
internet yang menyamai skim cepat kaya menjadi topik hangat yang diperbincangkan
serta mendapat reaksi pelbagai pihak malah lebih meresahkan ramai umat Islam yang
terlibat dengan skim jenis ini.
Bagi merungkai permasalahan ini wakil Harakahdaily menemui dan mewancara Ustaz Zaharuddin
yang juga Setiausaha Majlis Penasihat Syariah di sebuah institusi kewangan antarabangsa
di Malaysia. Beliau berkelulusan Sarjana Muda (BA) Usuluddin dari Universiti Malaya
dan Sarjana (MA) Fiqh dan Usul Fiqh dari Universiti Yarmouk, Jordan.
Harakahdaily: Berikutan artikel Ustaz keluaran Harakah cetak lalu, ada yang menyoal
kredibiliti atau kapasiti ustaz seolah-olah tiada 'locus standi' (kelayakan) untuk
membicarakan hal MLM dan riba yang mana ustaz sendiri bertugas di bank kemungkinan
terlibat dalam urusan riba?
Ustaz Zaharuddin:
Dalam Islam tidak ada 'locus standi', yang penting,ambil apa yang dikatakan bukan
siapa yang berkata selagi mana ia menepati syariat Islam.Ibn Umar berkata berkata:
"Ilmu itu ada pada tiga, al-Quran, Hadis dan menyebut 'aku tidak tahu' dalam perkara
yang tiada ilmu dalamnya" , maka yang penting di sini adalah apa yang disampaikan
dan bukan siapa yang menyampaikan" dan ALLAH SWT menyebut: 'Bilamana kamu keliru
atau bertengkar dalam satu perkara maka rujuklah jawapannya di dalam al-Quran dan
Sunnah.'
Yang kedua, sebenarnya kapasiti saya yang bertugas di sebuah institusi kewangan Islam
menjadikan saya lebih layak dan 'advantage' bukan 'disadvantage'. Ini kerana saya
terdedah dengan 'nature' kewangan semasa, instrumen kewangan moden, hal ehwal kontrak.
Di mana tugas seperti ini memerlukan saya menyemak kesahihan sesebuah produk kewangan
dan kontraknya dari sudut Shariah.
Malah di sekeliling saya juga terdapat pakar-pakar pelaburan yang boleh saya bawa
berbincang berbanding dengan pihak lain yang mungkin tidak memahami apa itu 'fixed
deposit', 'derivatif', 'indicative rates', bagaimana implementasi Mudarabah dan musharakah
dalam bentuk praktis dan sebagainya, maka seseorang yang tidak terlibat dalam industri
kewangan semasa tidak akan terdedah kepada teori sahaja, menyebabkan mereka boleh
tersilap dengan mudah.
Tetapi alhamdulillah saya berada dalam industri kewangan Islam serta bergaul dengan
ulama tempatan dan antarabangsa yang takhassus dalam bidang Muamalat Islam.
Seorang graduan Syariah yang bertugas di industri perbankan Islam lebih berkapasiti
daripada pensyarah yang mengajar teori berkenaan Fiqh Muamalat sahaja. Mungkin seorang
ustaz itu boleh mengatakan 'jauhilah riba' tetapi kami di sini bukan sekadar teori
tetapi kami juga berkata sahaja, tetapi juga menjadikan ke alam realiti dan membantu
umat Islam.
Kita perlu faham bahawa bank ada dua jenis, satu bank konvensional dan bank Islam.
Alhamdullilah saya bertugas di salah sebuah bank Islam antarabangsa yang membuka
cawangannya di Malaysia. Bank ini adalah 100 peratus Islam dalam produknya malah
dananya juga semuanya datang dari institusi kewangan Islam di Timur Tengah.
Manakala Pengerusi penasihat Syariah yang saya duduk ini pula adalah Syeikh Dr Abdul
Sattar Abu Ghuddah untuk cawangannya di Malaysia dan Sheikh Dr Yusof Al-Qaradawi
bagi cawangan utamanya di Timur Tengah. Kedua-duanya adalah ulama tersohor dalam
kewangan Islam di dunia dan hampir setiap minggu saya akan berbincang dengan mereka
demi memastikan urus niaga di institusi kewangan Islam yang saya berkhidmat ini ini
tidak terlibat dengan sebarang usnur riba, gharar, zalim dan lain-lain yang diharamkan.
Bagaimana timbulnya kajian ini, mengapa dan tujuan Ustaz mendedahkan MLM dan skim
cepat kaya internet ini?
Pada mulanya kajian umum ini sudah lama dilakukan semenjak saya bertugas di sebuah
bank Islam tempatan lagi, kerana di samping bertugas saya turut aktif memberi penerangan,
seminar, penulisan dan ceramah serta kuliah tentang betapa besarnya dosa riba dan
kesannya kepada rakyat khususnya umat Islam.
Hasil daripada itu, timbul respons, reaksi pelbagai serta pertanyaan-pertanyaan antaranya
tentang pelbagai produk pemasaran, pelaburan internet dan termasuklah skim 'multilevel
marketing' yang wujud di pasaran.
Sebenarnya, instrument pemasaran dan kewangan ini terlalu banyak, sesetengahnya amat
'complicated', memandang sistemnya rumit, helah dan tipu dayanya sangat licik, penyokongnya
pula sangat fanatik, saya tidak berminat untuk mengkaji tambahan pula tiada cukup
masa kerana kesibukan, malah ulama dunia pun tidak sempat untuk menyemaknya.
Namun, ramai yang mendesak supaya saya menjawab dan menerangkan secara khusus syarikat-syarikat
pelaburan internet ini dan akhirnya saya dedahkan antaranya saya muatkan dalam laman
web saya sendiri dan artikel saya disiarkan dikeluaran Harakah lalu, tetapi artikel
yang dikeluarkan itu hanya sebahagian sahaja daripada artikel penuh saya.
Jadi ramai dah salah sangka mengatakan saya mengharamakn semua jenis MLM, pada hal
saya dah sebut di hujung artikel penuh beberapa bentuk yang halal dan ia hanyalah
sekadar pandangan saya yang boleh dibincang, bukannya telah putus.
Kajian ini adalah pandangan peribadi saya, saya bukan JAKIM bukan juga mufti dan
terpulanglah kepada sesiapa yang nak menerima ataupun tidak. Sama sepeprti pensyarah
dan cendekiawan di universiti yang kerap membuat fatwa sendiri dalam kajian ilmiah
mereka, cuma tidak dipopularkan di kalangan orang awam sahaja.
Saya lakukan kajian itu adalah atas dasar tanggungjawab sebagai seorang Islam dengan
bukti-bukti, dalil-dalil, dan fakta daripada ulama terkemuka dunia sekadar yang saya
faham dan temui. Maka jika sesiapa tidak setuju, anda bebas untuk menulis semula
di Harakah atau di mana-mana jua dengan dalil dan hujah anda.
Saya tiada masalah kerana saya dah sebut ia masih terbuka untuk perbincangan. Kebaikannya
adalah, tulisan saya itu membuka mata para ustaz dan ilmuan Islam yang lain untuk
mula membuat kajian. Bagi saya itulah matlamat dan kejayaan tulisan saya itu.iaitu
agar awam membuka mata tentang halal dan haram dalam bab kewangan yang boleh menyebabkan
seluruh hidup dan darah daging mereka dipenuhi dosa.
Asas utama sesuatu MLM atau skim cepat kaya yang dikenali sebagai sistem piramid
itu haram?
Saya bukan 'specialist' dalam bidang MLM atau skim piramid, dan ada masanya saya
juga keliru kerana konsepnya hampir sama antara satu dengan lain, tetapi yang saya
tahu sistem asasnya berkonsepkan sama ada 'jual produk' dan dapat komisyen atau tiada
produk tapi komisyen atas 'kepala' , lalu terbentuklah 'upline - downline'. Yang
jelas haram dan riba ialah sistem piramid yang menjual 'kepala' tanpa menjual sebarang
produk.
Ini disepakati ulama dunia iaitu Kesatuan Ulama Fii Sedunia yang pakar tentang kewangan
Islam dan mereka telah kaji satu MLM di Indonesia, iaitu Biznaz Multilevel. Biznaz
tiada produk, dia melantik orang lantik orang iaitu untuk dapatkan komisen bersandarkan
lantikan orang atau wakil.
Maknanya, ini permainan duit, seseorang beri duit untuk dapat duit lebih lagi. Ini
'basic knowledge' iaitu duit bertukar duit yang menjadikan riba. Tidak perlu JAKIM
atau mufti untuk keluarkan fatwa. Jenis sistem ini, jelas riba dan haram.
Malangnya, untuk memberi faham kepada orang awam, ia agak sukar kerana ia memerlukan
bebrapa 'basic knowledge' tentang apa itu riba dan pembahagiannya dan bagaimana sifat-sifat
dan helah riba. Tidaklah saya mampu untuk meneybut dengan mudah dan ringkas di ruangan
ini.
Macam orang tanya pada jurutera bagaimana cara buat bangunan sebesar KLCC dan tak
runtuh, maka tidak bolehlah dijawab dengan begitu mudah, perlu belajar dan ambil
masa yang lama untuk menerangkannya.
Orang awam perlu faham, apa itu Riba Duyun' dan riba Buyu', dan Riba Qard, Riba Jahiliah,
Riba Al-Fadhl, Riba An-Nasiah, Riba Al-Yad dan banyak lagi. Selain memhami teori
dan takrif-takrif itu, perlu juga faham bagaimana bentuk ia wujud dalam aktiviti
harian dan perbankan. Jika tidak, ilmu teori itu tidak berapa dapat menolong.
Dalam konteks tiada produk tapi jual kemudian dapat komisyen daripada duit. Ahli
masuk bayar yuran, dia dapat komisen, maka dia ambil komisyen daripada duit itu.
Ini dinamakan riba buyu' dan Riba al-Fadhl, 'nature'nya sudah berubah daripada komsiyen
atau broker atau apa jua istilah topengnya kepada riba yang terhasil daripada jual
beli duit dengan tangguh serahan daripada sebelah pihak, malah lebih pula jumlahnya.
Satu lagi, bayangkanlah kalau semua orang buat masuk skim pelaburan jenis internet
yang letak duit, goyang kaki duit masuk selagi ada kepala yang masuk, maka semua
orang tidak akan bekerja, hanya tunggu dapat duit sahaja, tiada sesiapa yang bekerja.
Buat duit dapat duit. Tidak ada yang akan bina bangunan, jalan kerana semua orang
tunggu duit masuk selepas 100 hari. Inilah yang amat bercanggah dengan Maqasid Shariah.
Bagi orang ramai yang 'naif' dan bukan ahli agama, apakah asas utama yang perlu diketahui
sebelum menceburi sesuatu bidang pelaburan supaya ia menepati syariat dan diterima
oleh Islam?
Saya suka mengingatkan masyarakat kata-kata Khalifah Umar Al-Khatab:" Jangan kamu
masuk dalam pasar kami, kecuali kamu sudah faham hukum agama tentangnya." Ini bukan
bermaksud tak boleh beli sayur atau susu di kedai.
Maknanya, kamu jangan masuk bab-bab kewangan yang keliru dan kompleks kecuali sudah
faham bab hukum seperti MLM dan pelaburan internet yang kompleks dan rumit serta
penuh dengan helah dan gharar.
Kedua, untuk memudahkan orang awam ialah sesuatu pelaburan asasnya tidak boleh ada
riba. Riba ini panjang isunya dan pelajarannya di universiti ada yang mengambil masa
satu semester untuk memahaminya.
Yang ketiga 'Gharar' iaitu 'uncertainty' (tidak jelas/ tidak pasti). Sebagai contoh
pelaburan internet yang tinggi unsur ghararnya kerana tiada sebarang kontrak dibuat,
semuanya bergantung kepada laman web. Seseorang itu masuk dan bayar melalui internet
kemudian tunggu level atau 'kakinya'atau 'downline' keluar di situ. Bagaimana kalau
laman web itu hilang? Maka, jadinya 'sekian terima kasih lah kot'(ketawa).
Ada individu yang hubungi saya dan sebut bahawa dia tidak mempunyai sebarang kontrak
atau sebarang perjanjian dengan pelaburan internet tersebut, maka kalau berlaku sesuatu,
saya reda ditipu. Mana boleh begitu. Semua bergantung kepada internet, hilang sahaja
laman web itu, habis. Inilah gharar, dan Allah sebut dalam al-Quran agar jika berhutang
kena tulis, ia termasuk hal ehwal urusan kewangan yang besar-besar seperti pelaburan.
Maka mesti ada perjanjian dan kontrak.
Selain itu, bagi sebahagian MLM pula, ada yang menjadi gharar apabila tiada akad
dan jika ada akadnya pun atas wakil kepada wakil, kepada wakil yang lain. Syarikat
ini nak jual barangnya, tetapi tak jelas barangnya dan tak jelas kegunaannya.
Malah yang beli sebenarnya bukan reti guna benda yang dibelinya, sebagai contoh,
ada MLM yang jual lima laman web, apabila beli secara automatik dapat masuk 'line'.
Tapi ada peserta yang masuk skim ini beritahu saya , internet pun dia tak tahu apa,
apatah lagi nak guna lima web yang dia beli tu. Skim beginilah yang telah diputuskan
oleh Kesatuan Fiqh sedunia sebagai haram.
Yang keempat dari sudut akad pula ada syarat. Rasulullah bersabda yang bermaksud:
"tidak boleh buat dua transaksi atau urus niaga dalam satu akad."
Seperti contoh akad yang betul menjadi haram apabila syaratnya ada unsur haram dan
tidak munasabah.
Contoh akadnya seperti 'saya jual 'handphone' ini dengan harga RM100 kepada awak
tetapi syaratnya jangan guna 'handphone' itu'. Akad yang pada mulanya halal menjadi
batal apabila wujud syarat yang mengarut - sedangkan tujuan beli 'handphone' untuk
guna dan pakai 'handphone' tersebut.
Begitu juga sesetengah MLM, saya jual barang ini dengan syarat anda mesti menjadi
ejen atau wakil syarikat kami dan kami akan bagi anda komisyen jika dapat cari ahli
lain yang bayar. Awak nak beli barang saya, awak kena jadi ahli dan wakil saya.
Ini memaksa, sedangkan ada orang nak beli tetapi dia tidak mahu menjadi ahli atau
menjadi kaki dan masuk 'downline' ini menjadi paksaan kepada peserta tadi. Ini bentuk
yang disebut oleh hadis Nabi s.a.w. Boleh rujuk kajian terperinci oleh Prof Dr Nazih
Hmmad tentang erti dua akad dalam satu. Dan juga huraian hadis: "Larangan jual dan
disertai dua syarat" yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad.
Banyak syarat dan terma yang perlu disemak. Tanya kepada peserta yang telah masuk
MLM atau skim itu, sama ada anda semak syarat dan termanya. Pernah tak mereka tahu
tentang halal dan haram dalam bab kontrak. Adakah mereka faham apa itu semua terma-terma
yang ada dalam aqad mereka?.
Ini kelebihan dan 'advantage' orang yang bertugas di institusi kewangan Islam, iaitu
lebih berkapasiti lagi untuk menbicarakan soal halal haram dalam urusan kewangan
dan perniagaan seperti ini. Untuk menjelaskan secara detail perkara-perkara itu,
tiada jalan mudah melainkan belajar ilmu tentangnya, tiada jalan 'simple' untuk faham.
Seperti di laman web ustaz, adakah ustaz hanya mengkaji sistem pelaburan ABB Fund
sahaja atau ada syarikat lain lagi?
Saya tidak sekadar mengkaji itu sahaja, saya juga sumbangkan ilmu saya untuk kaji
Swisscash, ABB Fund, Winlifund, Arabic Fund dan terbaru E-barrel. Ada pengharaman
disebabkan oleh konsep yang sama.
E-barrel dan EM-PAY atau yang lain-lain, dari sudut perundangan negara, adakah ianya
'legal' atau sah di segi undang-undang dan bagaimana pula ada sesetengah program
dan skim tersebut dilancarkan oleh menteri?
Itu bukan alasan walaupun ada yang sah dari segi undang-undang malah ada menteri
merasmikannya namun itu tidak penting dan bukan fokus saya.
Fokus saya ialah bab hukum Syariah. Kilang Carlsberg di Lebuh Raya Persekutuan itu
juga sah dari sudut undang-undang Malaysia.
Orang ramai kena faham bahawa kajian saya bukanlah terhadap benar atau tidak sistem
ini boleh buat duit, atau berkesan atau terjaminkah sistem ini, ada tipu muslihat
atau sebaliknya tetapi fokus kajian ialah sama ada sistem MLM atau Skim tersebut
menepati syariat Islam atau sebaliknya. Memang benar ada yang menelefon saya beritahu
dah dapat RM2-10 juta dari skim-skim ini. Ia benar katanya. Memang benar, tapi sah
ke dari sudut Syariah?. Itu fokus saya.
Saya beri pandangan haram beberapa skim tersebut 'base on my personal view' iaitu
pandangan peribadi saya dan sebagai umat Islam yang bertanggungjawab. Kalau anda
tahu dan ada ilmu tentangnya, anda perlu beri tahu kepada orang ramai.
Memang benar saya tiada 'authority' di negara untuk memberi fatwa sebagai mufti,
sebagai orang Islam yang faham tentang kajian ini, saya kena jelaskan dan saya ada
hujah.
Kalau ada pihak yang tidak bersetuju dengan hujah saya terpulanglah atau sediakan
dan nyatakan hujah anda pula, begitulah yang sebaliknya.
Dan jangan salah faham, bukan semua MLM, saya hanya sebut bentuk-bentuk yang syubhah
dan boleh jadi haram. Jika terbukti salah, maka syarikat MLM itu boleh membetulkan
sistemnya supaya tidak menjadi haram dengan memperbetulkan akad, syarat dan kaedahnya
seperti contoh buat musyarakah, kena ada 'partnership' sesama ahli.
Tapi persoalan, adakah pengarah syarikat atau bos-bos MLM ada usaha ke arah itu?
Saya nampak seolah-olah tidak berminat untuk memperbetulkan sistemnya agar ianya
menjadi halal dan merasakan sistem Islam ini menyusahkan mereka.
Kapasiti ustaz sebagai individu yang faham kedudukan kewangan dan pelaburan, adakah
secara logik mahupun fakta, adakah sistem ini memang benar-benar memberi pulangan
berlipat kali ganda? Adakah sistem ini sesuatu yang meyakinkan?
Memang sesetengahnya memang benar pulangannya malah ada yang telah mengaku telah
berjaya memperolehi RM10 juta melalui sistem ini. Dari sudut undang-undang negara,
syarikat tersebut memang sah , ada yang telah didaftar dengan Kementerian Kewangan
tetapi persoalannya adakah sah dan halal dari sudut agama Islam.
Yang penting adalah hukumnya. Siapa penasihat syariah mereka dan berkaliberkah mereka?
Bab hukum ini berkait dengan iman.Hukum ini satu perkara yang tidak nampak.
Kalau beli 'handphone' betul dengan 'handphone' curi, tiada bezanya langsung. Sama
warna, sama bentuk. Ia tidak bertukar warna sekiranya dibeli secara sah dan tidak
juga berubah wajah jika 'handphone' tersebut adalah 'handphone' curi, 'handphone'
tetap sama begitu. cuma dari segi hukum ia berkait rapat dengan iman. Apabila ada
akad, ada perjanjian dan beli 'handphone' yang betul menandakan iman kita kepada
Allah SWT.
Berkenan skim jual kad diskaun dengan plan A,B dan C, boleh jadi betul dan memang
ada yang sudah dapat duit tetapi itu bukan 'point' saya. 'Point' saya bukan sistem
itu tipu atau tak. 'Point' saya adalah dari sudut agama iaitu halal atau haram.
Boleh jelaskan lagi?
Bukan semua sistem yang mendatangkan wang jutaan ringgit atau berlipat-kali ganda
semuanya haram. Islam menghalal sekiranya kita melabur dan dapat duit banyak, tetapi
yang menjadi haram ialah mereka membuat jaminan keuntungan yang pasti.
Seperti contoh, yang mana kita boleh tengok web-web mereka, labur RM168 syarikat
jamin keuntungan dalam sekian waktu umpamanya seminggu atau sebulan anda dapat dijamin
dapat RM100,000.
Analogi saya mudah, jika anda membeli satu lot saham di Bursa Saham Kuala Lumpur,
adakah anda diberi jaminan akan dapat keuntungan pada tempoh tertentu dengan 120
peratus dari wang modal anda? Sudah pasti tidak. Yang ada ialah jaminan risiko untung
rugi.
Itu adalah konsep pelaburan Islam. Siapa beritahu, Nabi Muhammmad yang beri tahu
iaitu 'alkharraj bi ad-Dhaman' ertinya 'keuntungan mestilah menanggung risiko yang
berpatutan' dan itu adalah kaedah fikah atau dengan kata lainnya 'profit is by taking
risk'.
Tetapi apabila syarikat jamin sahaja keuntungan, itulah telah mengubah 'nature' akad,
mengubah pelaburan Islam kepada riba.
Contoh saya melabur RM1000 sebab dijanjikan dengan jaminan RM1,500 sebagai pulangan
dalam tempoh sebulan, duit untung RM500 itulah riba duyu' jenis al-Qard.
Pelaburan dalam Islam ialah, saya beri dan labur RM1,000 untuk syarikat buat perniagaan,
jika ada untung kita akan bahagikan mengikut peratusan seperti 20 peratus untuk kita
atau 80 peratus untuk syarikat. Kalau rugi, lupus begitu sahaja atau ada perkiraan
rugi mengikut peratus tertentu. Ini yang dibenarkan.
Saya mahu beri duit itu kepada awak dengan syarat awak bagi duit itu dengan jumlah
yang tertentu. Ini macam jual beli duitlah. Saya bagi RM100 dengan syarat awak bagi
saya RM150 kemudian. Dalam pelaburan, apabila sahaja ada jamin keuntungan pada sekian
masa, maka jatuhlah riba disitu.
Bagaimana kalau MLM dan skim itu mempunyai produk atau barang, malah ada yang halal?
Walaupun perniagaan halal seperti jual Quran. Itu isu kedua. Isu pertama tadi ialah
akadnya mesti jelas sifatnya dan tidak terbatal. Barulah dinilai dari sudut barangnya
pula.
Jika akad batal atau haram, maka barangan yang diurusniagakan tidak menjadi isu lagi
walaupun produk iu halal seperti Quran digital, ubat kuat dan sebagainya. Ada juga
akad halal tetapi produknya haram pula, juga tidak terpakai pelaburan seumpama ini.
Analogi mudah ialah si A curi duit kemudian dia beli Quran. Beli Quran itu perkara
kedua, perkara pertama yang dilihat ialah cara dia dapat duit tu dulu. Kalau yang
pertama sudah haram, maka tidak berguna langsunglah walaupun ianya adalah untuk beli
Quran.
Nabi pernah menyebut dalam hadis sohih yang bermaksud: "Tidak akan lepas kedua-dua
kaki anak Adam sehingga ditanya dari mana dia dapat duit dan ke mana duit itu dibelanjakan."
Ada dua peringkat kena semak, pertama: cara anda letak duit itu kita kena semak,
kemudian baru kita 'check' pelaburan produk itu sama ada halal atau tidak.
Ada yang kata, kami terlibat dengan urus niaga minyak and gas. Itu tahap semakan
kedua, tahap pertama adalah atas dasar apa duit itu diberi, apa akad dan cara anda
laburkan atau beri duit itu macamana kaedahnya. Sudah selesai, baru semak produk
apa pula yang dijual, namun itupun ada yang kena tipu juga.
Malah jika semak pun, sebenarnya macam ABB dan sekutunya , mereka bukan labur dalam
'oil' and gas semata-mata, bila anda 'check' betul-betul, anda akan lihat syarikat
itu terlibat pula dengan 'forex trading' dan 'money market' yang begitu banyak boleh
berlaku Riba. Memang ada FIREX yang halal, tapi dalam hal ia dikendalikan oleh puak-puak
kapitalis Barat ni, semua mereka langgar je semua jenis.
Contoh lain juga berkaitan ABB Fund, bukan sahaja minyak dan gas tetapi juga terlibat
dalam 'commodity features'(pasaran hadapan), iaitu pasaran hadapan yang telah disepakati
oleh ulama dunia, haram.
Contohnya mudah: Saya jual kereta yang belum saya beli lagi kepada awak pada masa
akan datang. Kereta itu adalah aset atau 'commodity' manakala terma 'akan datang'
ialah hadapan - pasaran hadapan.
Ini yang Nabi kata "jual hutang dengan hutang" dan jangan jual sesuatu barang yang
belum anda miliki. Ini 'confirm' haram, ijmak ulama.
Bukankah lebih baik menceburi pelaburan yang telah menjamin keuntungan, jadi orang
ramai tidak risau malah yakin sudah 'confirm' ada jaminan untung berbanding ada risiko
rugi disamping itu ada pula berpendapat sistem jenis ini perlu diberi penafsiran
semula, sebab instrumen jenis ini tiada pada zaman Nabi?
Memang benar tiada pada zaman Nabi, tetapi Nabi telah meletakkan asas utama untuk
dijadikan panduan untuk diikuti oleh umat Islam pada dahulu dan akan datang. Jangan
kata pula Islam tu tak lengkap ye. Allah dah sebut Islam lengkap dan semua jenis
instrument kewangan dan pelaburan ini dah ada garis panduannya.
Kita perlu faham, bahawa Islam menjaga kedua-dua belah pihak, pelabur dan pengusaha.
Bayangkan jika tiada pelabur mahu letak kecuali jika pengusaha menjamin untung tertentu.
Ini menyusahkan dan menzalimi pengusaha dalam melakukan perniagaan. Kerana terpaksa
berisiko amat tinggi, jika ia rugi pun, masih nak kena bayar untung yang dijanjikan,
inilah RIBA.
Pelabur seronok, pengusaha mungkin susah hati ataupun seronok juga sebab dapat duit
banyak. Memang benar mereka boleh jamin untung tertentu bila bisnes mereka hebat
dan bagus, tetapi apa yang akan berlaku jika musibah akan datang, bencana alam seperti
taufan yang berlaku sehingga mengakibatkan syarikat tersebut menghadapi masalah kewangan.
Bagaimana jaminan untung itu?
Bukankah sudah menzalimi satu pihak dan terpaksalah pengusaha berusaha mencapai jaminan
itu atau melarikan diri, atau tutup perniagaannya.
Yang dibenarkan dalam Islam ialah syarikat menunjukkan prestasi keuntungan syarikat
sepanjang tahun atau lima tahun, untung sentiasa dan berbeza-beza jumlahnya, itu
tidak mengapa. Begitu jugalah yang ditunjukkan oleh bursa saham. Ada laporan kewangan.
Ini untuk menarik minat pelabur. Ini boleh, sebab syarikat tersebut tidak menyatakan
jaminan keuntungan pada tempoh tertentu dengan jumlah yang tertentu.
Kalau ada, 20 peratus untuk pelabur dan 80 peratus pengusaha ambil tetapi kalau rugi
anda rugi sepenuhnya.Itulah risiko yang harus dihadapi dan ini risiko yang dibenarkan
dalam Islam bukan risiko ditipu atau hilang wang dan sebagainya.
Pendapat yang menyatakan bahawa inilah masanya dan melaui MLM dan Skim inilah untuk
menjana ekonomi umat Islam?
Menjana ekonomi umat Islam...sebagai orang yang memperjuangkan Islam, semua mesti
faham bahawa kejayaan sesuatu umat itu bukanlah terletak kepada material atau harta.
Firaun telah menunjukkan kekayaannya dan mampu membina piramid yang hebat dan juga
mepunyai harta yang melimpah, tetapi Allah suruh utusannya berjumpa dengannya sebab
apa? Sebab dia menderhaka, memang ramai yang menderhaka kerana duit. Mulut melaungkan
kalimah Islam tapi terlibat dengan riba.
Kesilapan yang dilakukan oleh umat islam meletakkan material sebagai segala-gala
kepada jawapan masalah.
Dua unsur untuk berjaya ialah material dan spiritual, mesti ada unsur berkat. Apabila
material atau wang terlibat dengan riba maka keberkatan itu tidak ada. 'Allah menghancurkan
keberkatan yang terlibat dengan riba' sila rujuk surah Al-Baqarah - ayat 278.
Kalau begitu, membina ekonomi umat islam tetapi buat perkara bathil seperti rasuah,
merompak, mencuri dan terlibat riba maka adakah gunanya di sisi agama? Langsung tidak
berguna.
Duit riba sebenarnya tidak dimiliki oleh orang memiliknya, tidak sah dan tidak membawa
sebarang berkat serta membawa kepada sifat tamak, pergaduhan, maksiat dan jauh dari
Allah SWT.
Pendapat menyatakan urusan pembelian rumah dan kereta juga terlibat dengan unsur
riba, maka apalah kurangnya dengan MLM atau skim ini?
Siapa kata semua pembelian rumah dan kereta sekarang semua terlibat unsur riba sedangkan
masyarakat telah menggunakan pelbagai dana dan kaedah perbankan Islam yang tidak
melibatkan sebarang riba untuk membeli rumah dan kereta.Ada konsep murabahah untuk
beli rumah dan ada konsep ijarah untuk beli kereta,
Akadlah dan penjagaan syarat-syaratnya itu akan menjadikan sesuatu perkara itu halal
atau haram. Sebenarnya akad tersebut menandakan keimanan kita kepada Allah SWT.
Akad begitu penting. Menggunakan hujah bahawa semua bank dan urus niaga di negara
ini terlibat riba sebenarnya mereka ini tidak faham dan tidak benar sama sekali.
Ini panjang utntuk saya ulas, rujuklah di web saya.
Bagaimana caranya dan nasihat bagi yang sudah terlibat dengan MLM dan skim jenis
yang haram ini?
Caranya ini, mengikut pandangan peribadi saya dan pelajaran yang saya ambil daripada
para ulama, ia terdapat khilaf, kesimpulannya segala modal yang telah diletak layak
untuk kita ambil semula kerana itu hak kita, ada sesetengah syarikat tidak mengizinkan.
Tak mengapa, duduk dulu dalam sistem itu sehingga tempoh matang.
Sudah sampai masanya keluarkan balik modal itu kemudian untung yang diperolehi kena
serah kepada fakir miskin atau badan kebajikan anak yatim atau kebajikan awam untuk
bina bangunan dan sebagainya.Ini keputusan Kesatuan Ulama Fiqh Sedunia dan juga Majlis
Fatwa Eropah yang diketuai oleh Al-Qaradawi.
Tidak boleh guna wang keuntungan itu untuk tujuan dan kepentingan peribadi seperti
bayar kereta, rumah ataupun cukai pendapatan apatah lagi guna untuk membayar zakat.Ada
yang kata boleh guna untuk bayar zakat untuk membersihkan keuntungan, tidak boleh
sama sekali.
Zakat hanya untuk barang halal yang kita miliki, kita keluar.Zakat guna duit curi,
tak boleh. Zakat mesti milik penuh kita sepenuhnya yang halal seperti gaji kita.
Bagaimana menangkis hujah dan saranan ustaz kepada individu yang 'naif' dari sudut
hukum agama yang meletakkan sesetengah para ustaz,lebai atau orang yang arif dibidang
agama sebagai 'benchmark' mahupun kayu ukur untuk memasuki dan menyertai MLM atau
Skim ini?
Nasihat saya kepada pemimpin sesebuah organisasi, persatuan, pertubuhan, atau masyarakat
ialah Nabi sebut dalam hadis sohih yang bermaksud: "Allah tidak melantik seseorang
menjadi pemimpin melainkan untuk memberi nasihat kepada ahli ataupun rakyat tentang
urusan agama termasuklah kewangan. Jika tidak, Allah haramkan syurga ke atas mereka."
Jadi janganlah main-main dengan urusan seperti ini, cari jalan bagaimana nak 'educate'
mereka dan memberi penerangan apa itu halal dan haram mengenai kewangan Islam.
Kepada para ustaz termasuk diri saya sendiri, saya nasihatkan cermin diri dan 'check'.
Bidang mana yang anda ahli, pakar tentangnya malah bagi lepasan ijazah, 'check' diri
sendiri, anda 'graduate' bidang apa.
Jika bidang Syariah, anda faham tak instrumen pelaburan semasa yang dicipta kebanyakan
oleh puak Barat ni? Sebelum beri hukum kena faham dulu untuk aplikasikan ilmu dari
kitab-kitab tu.
Jadi buat sembarangan dalam hal kewangan ini, bila diri sudah ustaz, tidak bermakna
kita boleh mengajak orang lain untuk menyertai kita. Bukan semua ustaz mahir semua
bidang.
Ada yang jadi ustaz kerana mengajar bahasa Arab atau mengajar mengaji muqaddam. Ustaz
yang pakar bahasa Arab tetapi dia tidak mahir tentang fiqh muamalat.
Saya sendiri walaupun orang gelar 'ustaz', saya tidak pakar dalam urusan faraid dan
menguruskan pusaka wasiat kematian. Ada yang tanya saya, saya minta mereka rujuk
dan semak dengan ustaz-ustaz di Amanah Raya Berhad kerana mereka pakar tentang perkara
itu.
Jadi jangan bagi fatwa atau pandangan yang menyeleweng, kerana ia sesat lagi menyesatkan.
Kena tahu kemampuan diri masing-masing khususnya jika pakar tentang Fiqh muamalat
barulah layak untuk memberi telahan, hujah, pandangan dan fatwa tentang kewangan
Islam.
Akhir sekali kepada orang awam atau oarang ramai ialah 'Kalau anda sakit jantung,
jumpa pakar jantung jangan jumpa pakar tulang', walaupun namanya juga doktor, pakai
stetoskop dan uniform pakaiannya putih nanti, di kemudian hari penyakit anda akan
menjadi lebih parah.
Wallahualam. - lanh

Wednesday, April 16, 2008

Isu Shariah Dalam Perniagaan MLM


Oleh : Ust Hj Zaharuddin Hj Abd Rahman

Jualan Pelbagai Peringkat atau lebih dikenali sebagai ‘Multi Level Marketing' atau MLM adalah amat popular di Malaysia. Dalam pada masa yang sama, sistem yang sama juga digunakan oleh industri penjualan Saham Amanah Islam dan beberapa produk Takaful. Statistik tahun 2003 menunjukkan industri MLM Malaysia mencatatkan jualan RM 4 bilion dan lebih dari 3 juta orang Malaysia terlibat dalam urusniaga MLM.

Akibat dari kebanjiran produk dan syarikat yang menggunakan sistem ini dalam mempromosi dan penjualan produk mereka. MLM kini boleh dianggap sebagai sebuah sistem pemasaran yang diterima ramai. Bagaimanapun, amat jarang dijumpai ilmuan Shariah samada dalam atau luar negara yang ingin atau berminat untuk menghuraikan sistem ini dari aspek Shariah dengan terperinci dan konkrit. Ini mungkin disebabkan kerumitan atau kurangnya minat ilmuan Shariah untuk mendalami proses sistem ini.

Para ‘Ustaz' dan Multi Level Marketing

Saya juga tidak dapat lari dari dibanjiri soalan demi soalan berkenaan hal ini. Pada awalnya, saya cuba untuk mengelak disebabkan terlampau banyak bentuk dan jenis MLM ini hingga menyukarkan sesiapa juga untuk memandu dan menerangkan hukumnya secara jelas. Di tambah pula mengenagkan pengikut dan pengamalnya yang terlalu ramai dan kebanyakkannya pula kelihatan ‘taksub' dan amat yakin akan halalnya kaedah MLM ini.

Tidak kurang juga terdapat para graduan Shariah atau pengajian Islam yang digelar ‘Ustaz' dan Ustazah' yang juga kuat berkempen produk-produk syarikat dengan skim MLM. Lebih hangat dan meriah lagi, kumpulan ini kerap mendakwa ianya halal lalu diselitkan dengan pelbagai dalil Al-Quran dan Hadith yang menggalakkan umat Islam berniaga, kuat ekonomi dan lain-lain. Hakikatnya, dalil-dalil ini bukanlah khusus untuk menyokong MLM dan perniagaan piramid mereka.

Ikhlas saya ingin nyatakan di sini, agak ramai juga orang ramai yang terpengaruh dengan kempenan dari kumpulan ilmuan agama seperti ini, menyebabkan orang ramai menyertainya tanpa berfikir lagi berkenaan halal atau haramnya sesuatu produk itu kerana ia telah diiktiraf oleh seorang ‘ustaz'. Justeru, saya ingin menasihatkan semua rakan-rakan lulusan Shariah dan Pengajian Islam agar lebih berhati-hati memberikan sebarang hukum dan merujuk dengan lebih mendalam sebelum berkempen dan mendakwa halalnya sesuatu produk hanya semata-mata kerana ia mendapat keuntungan besar di dalamnya. Ini kerana agak ramai juga saya dapati orang ramai yang berkiblatkan ustaz tertentu dalam kempen MLM mereka. Berkatalah Al-Laith bin Sa'ad : « Seandainya orang-orang yang memiliki pemahaman halal dan haram meneliti masalah ini, pastilah mereka tidak akan membolehkannya kerana terdapat di dalamnya unsur perjudian » ( Riwayat Al-Bukhari, no 2346 ). Sayyidina Umar al-Khattab r.a telah mengingatkan:

لا يبع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين

Ertinya : "Jangan seseorang kamu berjual beli di pasar kami, kecuali ia telah mendalami ilmu (hukum) agama tentangnya" ( Riwayat Tirmidzi, no 487, hlm 129 ; Albani : Hasan)

Bagi membantu masyarakat yang semakin ‘hangus' dalam industri ini, saya merasakan adalah elok untuk saya berkongsi panduan umum Shariah dalam hal penggunaan MLM ini. Bagaimanapun, saya tidaklah mampu untuk menujukan tulisan ringkas ini kepada mana-mana jenama MLM yang wujud di Malaysia mahupun luar negara. Tulisan ini hanya memberikan sedikit gambaran dan garis panduan yang diletakkan oleh undang-undang Islam dalam hal MLM ini.

Pengertian MLM

Secara umum ‘Multi Level Marketing' adalah suatu cara perniagaan alternatif yang berkaitan dengan pemasaran yang dilakukan melalui banyak level (tingkatan), yang biasa dikenal dengan istilah ‘Upline' (tingkat atas) dan ‘Downline' (tingakt bawah), orang akan disebut ‘Upline' jika mempunyai ‘Downline'. Pokok utama dari perniagaan MLM ini digerakkan dengan jaringan ini, sama ada yang bersifat ‘vertikal' atas bawah mahupun ‘horizontal kiri kanan' ataupun gabungan antara keduanya. (Lihat All About MLM oleh Benny Santoso hal: 28, Hukum Syara MLM oleh Hafidz Abd Rahman, MA)

Bentuk MLM yang Haram atau syubhat

Ada beberapa bentuk sistem MLM yang jelas keharamannya atau keraguannya, iaitu apabila ia menggunakan sistem berikut :

1) Harga tinggi dari biasa : Menjual produk yang diperjualbelikan dalam sistem MLM dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga biasa, ia adalah amat tidak digalakkan menurut Islam malah menurut sebahagian ulama, aqad seperti ini adalah terbatal. Tatkala itu, ia digelar ‘Gabhnun Fahisyh' menurut istilah ulama Fiqh. Hukum jualan secara ‘Ghabnun Fahisy' ini diperbezakan oleh ulama antara harus, makruh dan haram. (Durar al-Hukkam Fi Syarh Majallah al-Ahkam, klausa no 356, hlm 369). Bagaimana Nabi SAW pernah mengisyaratkannya sebagai suatu kezaliman jika berlaku kepada orang yang tidak mengetahui selok belok harga barang. (Al-Qawaid, Ibn Rusyd, hlm 601)

Bagaimanapun perlu diingat, dalam satu MLM mungkin terdapat 3 atau 4 unsur syubhat dan haram yang akan saya sebutkan. Ini tidaklah bermakna saya mengatakan MLM haram hanya kerana adanya unsur "Harga Lebih Tinggi dari Biasa" , ia cuma salah satu unsur yang perlu disemak dan boleh memburukkan lagi hukum sesuatu MLM sehingga boleh jatuh tahap haram kerana penipuan dalam keadaan tertentu yang lain.

Apa yang ingin saya nyatakan ‘Ghabnun' di sini adalah yang dibuat dalam bentuk penipuan harga kepada orang awam, iaitu harga yang sengaja dinaikkan kerana merangkumkan yuran penyertaan dalam system priamid. Sebagai contoh saya pernah ‘terpaksa' membeli sebuah produk MLM. Oleh kerana tukang jual MLM ini amat sukar beralah, dan saya ingin ia cepat menamatkan kempenanannya dengan adab, lalu saya belilah satu produknya yang termurah, iaitu sebiji bantal yang dikatakan sangat hebat, harganya mencecah RM300 sebiji. Inilah namanya 'Ghabnun', sedangkan bantal tersebut rupa-rupanya langsung tiada istimewanya setelah digunakan. Maka jelas harganya dinaikkan kerana penyertaan sebagai ahli dan masuk dalam sistem. Tapi saya senyapkan saja keahlian dan langsung tidak bergerak, membeli hanya kerana kasihan dengan si penjual yang dikenali ini sahaja.

Inilah maksud saya mempunyai unsur ‘Ghabnun', mungkin unsur ini tidak cukup kuat untuk menjadikannya haram, tetapi ia salah satu unsur yang memberi kesan kepada aqad, kesan ini apabila ia bergabung dengan unsur-unsur syubhat yang lain, ia boleh menjadi haram.

Sebagai Makluman :

Mazhab Hanafi : terbahagi kepada 3 pandangan, iaitu ada ulamanya yang mengatakan ghabnun harus walaupun Fahisyh, kedua : Haram , ketiga : Haram bila ada usnur penipuan sahaja ( Syarh ad-Dur , AL-Haskafi, 2/82 )

Mazhab Maliki : Juga ulama mereka berbagai pandangan : Pertama : Ghabnun Mustrasil samada Yasir atau fahsiyh : Haram ; Kedua : Ghabnun lebih tinggi 1/3 dari harga pasaran biasa tanpa adalah HARAM. ( Al-Qawaid : Ibn Rusyd , hlm 601 ; AL-Qawaid Al-Fiqhiyyah, Ibn Juzay, hlm 294)

Mazhab Syafie : Harus hukumnya kecuali pandangan ganjil dari al-Mutawaali yang mengharamkannya . ( Al-Majmu' , 7/500 )

Mahzab Hanbali : Ibn Quddamah berkata : "Ghabn Mustarsil adala apabila si pembeli membeli dengan harga yang terkeluar dari harga pasaran ... teruatamanya apabila didesak ( agar tak pergi semak kedai-kedai lain dulu) dan cuba disegerakan oleh penjual " ( Al-Mughni , 4/78 )

Justeru, perbincangan panjang tentang 'Ghabn' sebenarnya menunjukkan terdapat jenis 'Ghabn' yang disepakati haramnya oleh ulama, ada yang disepakati halalnya, dan terdapat yang diperbezakan pandangan. Justeru apabila saya sebut 'ghabn' sebagai salah satu sebab boleh jadikan MLM haram, maka ini kerana berkemungkinan jenis yang disepakati haram itu berlaku. Justeru, semasa menulis artikel anda perlu faham target saya. Adakah anda yakin semua jenis 'Ghabn' yang berlaku dalam MLM itu tergolong dari golongan yang harus ?. Jika ye, maka itu pandangan anda , bukan saya. Saya lebih selesa berpandangan ia banyak jenis 'Ghabn' yang berlaku lebih menjurus kepada haram terutamanya apabila hampir semua syarikat-syarikat MLM ini amat mengambil mudah akan hal hukum agama. Jika tidak, pastinya mereka telah mengambil Penasihat Shariah sejak dari awal.

2) Jualan target sebagai syarat komisyen : Selain dari yuran yang wajib dibayar oleh ahli, pada kebiasaannya terdapat syarat yang mewajibkan ahli tersebut mencapai target jualan tertentu bagi melayakkannya mendapat apa jua komsiyen dari hasil jualan orang di bawahnya. Apabila ia gagal mencapai ‘harga target' tersebut maka keahliannya akan hilang atau tiada sebarang komisyen untuknya walaupun orang bawahannya menjual dengan begitu banyak. Semua MLM yang terlibat dengan syarat seperti ini, menyebabkan sistem MLM mereka menjadi bermasalah dari sudut Shariah kerana wujudnya unsur kezaliman terhadap ahli selain wujudnya kewajiban jualan bersyarat dengan syarat yang tidak menyebelahi ahli serta berbentuk penindasan. Seolah-olah pihak syarikat memaksanya dengan mengatakan "Anda mesti membeli atau mengekalkan penjualan peribadi sebanyak RM 500 sebulan bagi membolehkan anda mendapat hak komisyen orang bawahan anda".

Pada asasnya, komisyen yang diambil atas usaha menjual (seperti ‘brokerage fee') sesuatu barangan adalah adalah harus menurut Shariah, ia adalah pandangan ulama besar Tabi'en seperti Muhammad Ibn Sirin, ‘Ato' Bin Abi Rabah, Ibrahim an-Nakha'ie dan ramai lagi (Sohih Al-Bukhari ; Al-Musannaf, 5/242 ; Mawahibul Jalil, 4/452 ). Bagaimanapun, komisyen dalam hal MLM dan system piramdi ini boleh bertukar menjadi haram apabila :-

* Diikat komisyen jualan rangkaiannya dengan sesuatu jualan olehnya, ia menimbulkan masalah dari sudut Shariah seperti unsur pemaksaan, syarat yang tidak sah dalam perwakilan dan perjudian.

* Komisyen datang dari orang bawahan yang langsung tidak dikenalinya kerana sudah terlampau jauh ke bawah. Ini menjadikan orang atasan seolah-olah mendapat untung di atas angina tanpa sebarang kerja dan usaha lagi. Ia juga boleh dikelaskan sebagai broker di atas broker di atas briker di atas broker dan seterusnya. Dalam hal berbilangnya rantaian komsiyen broker ini, menurut perbincangan saya bersama Syeikh Prof. Dr Abd Sattar Abu Ghuddah (Pakar Shariah utama dalam bidang kewangan Islam dunia di Kesatuan Ulama Fiqh Sedunia, AAOIFI, Dow Jones Islamic Index dan lain-lain) ia termasuk dalam konteks memakan harta orang lain dengan bathil selain terdapat unsur judi. Ini adalah kerana ia seolah-olah meletakkan syarat kepada semua orang bawahan samada dengan pengetahuan mereka atau tidak, semua hasil jualan mereka akan diambil sebahagian keuntungannya untuk orang atasnya.

* Dari sudut yang lain, terdapat juga keraguan dalam isu pemberian komisyen di atas usaha dan tugas agen (wakil penjual) atau "brokerage" (tukang kempen). Ini kerana sepatutnya komisyen ke atas "brokerage" tidak harus mensyaratkan tukang kempen itu untuk membeli untuk diri sendiri sebagaimana yang berlaku dalam beberapa jenis MLM. Sesetengahnya pula mensyaratkan ‘broker' atau ‘agen' untuk menjual sendiri sebanyak sekian jumlah bagi memperolehi komisyen jualan broker (ahli) di bawahnya. Dengan sebab-sebab ini, hal ‘broker' atau ‘agen' menjadi syubhah dan tidak lagi benar ianya disifatkan sebagai komisyen wakil atau broker yang diterima Islam.

3) Jika ahli berdaftar menyertai MLM dengan yuran tertentu, tetapi tiada sebarang produk untuk diniagakan, perniagaannya hanyalah dengan mencari orang bawahanya (downline), setiap kali ia mendapat ahli baru, maka diberikan beberapa peratus dari yuran ahi tersebut kepadanya. Semakin banyak anggota baru bermakna semakin banyak jualah bonusnya. Ini adalah bentuk riba kerana memperdagangkan sejumlah wang untuk mendapat sejumlah lebih banyak yang lain di masa hadapan. Ia merupakan satu bentu Riba Nasiah dan Riba Al-Fadl. Hal yang sama juga hukumnya bagi perusahaan MLM yang tidak mempunyai produk bersungguh dan berkualiti, sebaliknya produk miliknya hanyalah berupa ruangan laman web yang tidak berfaedah buat kebanyakkan orang, atau apa jua produk yang hanya dijadikan sebagai alasan pembelian. Malah harga sebenar produknya juga adakalanya jauh dari harga yang dijual kepada ahli (sebagai contoh dijual produk web komputer, sedangkan haragnya jauh lebih tinggi dan si ahli pula tidak mempunyai komputer pun). Pada hakikatnya, si ahli bukannya ingin membeli produk itu, tetapi untuk menyertai rangkaian serta memperolehi wang darinya. Ia juga termasuk dalam yang diharamkan. Hal membeli produk tidak benar dengan niat utama memasuki rangkaian dan mendapat untung dari rangkaian ini telah difatwakan haram oleh Majlis Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah Arab Saudi no 15/192-193.

4) Terdapat juga syarikat MLM yang melakukan manipulasi dalam menjual produknya, atau memaksa pembeli untuk menggunakan produknya atau yang dijual adalah barang haram. Maka MLM tersebut jelas keharamannya. Namun tidak semua MLM begini, cuma sebahagianya sahaja.

5) Terdapat juga unsur mirip "shafqatayn fi shafqah", atau bay'atayn fi bay'ah, (iaitu dua aqad jenis jual beli dalam satu) yang dilarang oleh Baginda SAW dengan pelbagai lafaz antaranya : "

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة

Ertinya : "Rasulullah SAW melarang dari membuat dua belian (aqad) dalam satu aqad" ( Riwayat Ahmad, Al-Bazzar ; Al-Haithami : perawi Ahmad adalah thiqah ; 4/84 )

Ini berlaku apabila ada sebahagian syarikat MLM yang membuka pendaftaran ahlinya, setiap ahli perlu membayar sejumlah wang disebut yuran, tidak dapat dipastikan samada yuran tersebut untuk membeli kedudukan di dalam rangkaian ataupun membeli produk. Pada waktu yang sama, dengan termeterainya keahliannya itu, ia akan menjadi wakil pula bagi syarikat untuk merekrut ahli baru, maka tindakan MLM seperti ini, boleh dikatakan termasuk dalam kategori hadis : shafqatayn fi shafqah, atau bay'atayn fi bay'ah. Ini kerana, dalam hal ini, orang tersebut telah dikira melakukan transaksi aqad Mu'awadat (kontrak pertukaran hak kewangan) bila membeli produk atau menjadi ahli dan dalam masa yang sama masuk dalam satu jenis aqad lagi iaitu perwakilan (untuk menjualkan produk itu kelak di samping mencari ahli baru) dengan komisyen tertentu. Maka, praktis seperti ini jelas tergolong sebagaimana hadith di atas.

Ingin saya tekankan juga, hal berkaitan komisyen jualan orang di level keseratus akan diperolehi juga oleh upline di tingkat kedua, padahal mereka tiada sebarang kaitan aqad yang jelas, dan hanya kerana rantaian orang dibawahnya maka ia mendapat untung?. Apa yang diletakkan untuk mendapat untung?.

Sedangkan dalam contoh sebuah syarikat besar, seorang pemegang saham sememang layak dapat untung walaupun goyang kaki kerana ia meletakkan 'modal', sebagaimana yang diketahui , keuntungan boleh didapati dari tiga sebab iaitu 1) Modal 2) Kerja 3) Jaminan 'Dhoman' barangan dari sebarang aib pada barang yang dijual.

Lalu si pemegang modal berhak mendapat untung kerana ia letak modal, si pekerja layak mendapat untung kerana ia bekerja .. jadi apa hak si upline kedua untuk dapat untung jualan si downline ke seratus? Tiada modal, tiada kerja, tiada jaminan atau dhoman barangan yang dijual, kernaa jaminan barangan yang dijual adalah dari syarikat, bukan upline!.

Apa Maksud Sebenar Dua Aqad Dalam Satu ?

Shafqatain di Safqah dan lafaz yang seertinya denganya memang tidak dinafikan mempunyai banyak takrif dan tafsiran menurut kefahaman ulama yang berbeza. Manakala sesiapa yang hanya mendedahkan hanya beberapa kerat dari pandangan tersebut dan kemudian terus memegangnya. Tapi perlu diingat disana terdapat pelabagi tafsiran yang lain pula, dan saya memegang tafsiran yang lain. Maka itu tidak bererti tafsiran pegangan saya adalah salah, dan tafsiran pegangan anda mesti betul. Jika demikian perangainya, maka ini jelas tidak faham konsep ikhtilaf dalam nas.

Sebagai hadiah untuk awam dan pembaca yang mampu faham ini beberapa tafsiran tentang hadith dua aqad dalam satu mengikut beberapa kumpulan ulama silam dan kaitannya dengan MLM:-

  • 1) iaitu contoh berkata penjual kepada pembeli : " Aku jual kepadamu baju ini dengan harga RM 10 tunai , atau RM 20 secara tangguh" , maka si pembeli bersetuju TANPA mengspecifickan plan tangguh atau tunai yang dikehendakinya. Ini bentuk yang ditafsirkan oleh Imam Malik, Abu Hanifah, At-Thawri, Ishak Rahawaih, Imam As-Syafie ( Syarh as-Sunah, Al-Baghawi, 8/142 ; ‘Aridathul Ahwazi, 5/240 ; Al-Mughni, Ibn Quddamah, 6/333; Al-Mudawwanah, 9/191 ).

Tiada khilaf di kalangan ahli ilmu, jenis ini adalah HARAM. Bagaimanapun tafsiran ini tidak berapa berkaitan dengan MLM, kerana biasnaya plan harga akan dipilih dengan tepat.

  • 2) Iaitu contohnya pembeli : "jualkan kepadaku barangan ini dengan harga RM 10 tunai atau dengan sebuah radio pada tarikh akan datang", kemudian kedua-dua bersetuju tanpa memberikan yang mana satu mereka inginkan. Ini adalah tafsiran Imam Malik pula ( ‘Aridathul Ahwazi, 5/240 ) . Ini juga tiada kaitan dengan MLM.

  • 3) Iaitu contohnya berkata seorang lelaki : "Aku jual kebunku ini dengan harga RM 10,000 dengan syarat kamu jualkan rumah kamu pula dengan harga RM 15,000" . Inilah juga tafsiran ulama mazhab Hanafi, Hanbali dan Syafie. ( Al-Mughni , 6/332 ; Al-Um, 3/67 ; ‘Aridatul Ahwazi, 5/239 )

Inilah tafsiran yang saya lihat ada kaitannya dengan kebanyakkan MLM. Iaitu berkata syarikat MLM kepada seorang ahli baru sebagai contoh : "aku jual barang water filter ini dengan harga RM 2000 dengan syarat engkau jadi wakil jualanku dengan komisyen sebanyak 3 % dari harga jualanmu dan aku beri mandate kamu untuk jadi lantik ahli baru dan setiap jualannya kamu akan dapat 1 % dengan syarat kamu ada jualan sendiri sebanyak RM 1000 setiap bulan"

Lihat, dalam contoh saya tu ada berapa jenis aqad muawadah maliah yang bersifat lazim?

a- Jual barang RM 2000 - Aqad jual beli yang bersifat lazim

b- Lantik jadi wakil dengan upah (Wakalah bil Ujr) - aqad wakalah yang bersifat lazim.

c- Beri mandate untuk cari ahli - ini tiada masalah

d- Setiap ahli yang kamu lantik jual kamu layak dapat 1% - Ini ju'alah, juga kelihatan tiada masalah.

e- Kamu hanya layak dapat 1 % ju'alah tadi dengan syarat kamu ada jualan sendiri RM 1000 - Ini ada syubhat sikit syarat seperti ini. Perlu perbincangan dan ijtihad.

Cuma, secara umum kita dapat melihat bergabungnya dua aqad mu'awadat maliah (pertukaran hak milik harta) yang bersifat Lazim. Jika aqad itu ghayru Lazim maka ia diharuskan, tetapi dalam hal ini dua aqad itu adalah "aqad lazim"

  • 4) Iaitu seorang penjual menjual dua barangan berlainan harga iaitu kasut dengan harga RM 100 dan handphone dengan harga RM 700, tetapi ia membuatnya terikat, iaitu jika anda beli handphone, maka pembelian kasut juga menjadi wajib. Inilah takrif yang dipegang oleh Al-Qadhi Ibn Al-Arabi al-Maliki ( Al-Qabas Syarah Al-Muwatta', 2/842 ; Al-Muntaqa , 5/36) .

Ini juga mempunyai sedikit kaitan dengan MLM kerana meletakkan syarat satu aqad lain sebagai syarat untuk sesuatu aqad itu boleh ‘concluded'.

  • 5) Iaitu contohnya : Berkata penjual : " Aku jual handphone ini dengan RM 100 dengan bayaran ansuran dalam 3 bulan, dengan syarat aku akan belinya semual darimu dengan harga RM 80 tunai" . Ini adalah tafsiran Ibn Taymiah dan Ibn Qayyim pula. Ia adalah sama dengan takrif Bai Inah. ( Mukhtasar Al-Fatawa Lib Ibn taymiah, hlm 327 ; Tahzib Mukhtasar Sunan Abi Daud, Ibn Qayyim, 5/100 )

Tafsiran ini agak kurang kaitannya dengan MLM.

Demikianlah beberapa takrifan dan tafsiran ulama tentang hadith dua aqad dalam satu. Sebenarnya ada terdapat 3 lagi tafsiran, Cuma cukuplah sebagai info tambahan kepada pembaca. Oleh kerana beberapa yang dilakukan dalam MLM ada terdapat dalam salah satu tafsirannya, maka saya masukkan point dua aqad di dalam satu sebagai isu yang boleh menjadikan MLM samada haram atau batal atau syubhat.

Keputusan Majma Fiqh Sedunia ?

Kesatuan Fiqh Sedunia (Majma' Fiqh Islami) pernah mengeluarkan fatwa ke atas satu bentuk perniagaan MLM jenama PT Biznas yang disifatkan sebagai haram kerana ia adalah salah satu bentuk perjudian. Selain itu, keputusan itu juga menafikan bahawa komisyen yang digunakan adalah komisyen atau upah ‘brokerage' sebagaimana didakwa. (Rujuk keputusan nombor 3/24, 17 Julai 2003). Selain itu, Syeikh Salim Al-Hilali pernah mengeluarkan fatwa pengharaman dengan katanya : "Banyak pertanyaan berkenaan perniagaan yang diminati ramai. Yang secara umum gambarannya adalah mengikuti kaedah piramid dalam sistem pemasarannya, dengan cara setiap anggota harus mencari ahli-ahli baru dan demikian selanjutnya. Setiap anggota membayar yuran pada syarikat dengan jumlah tertentu dengan angan-angan mendapat bonus, semakin banyak anggota dan memasarkan produknya maka akan semakin banyak bonus yang dijanjikan. Sebenarnya kebanyakan anggota MLM yang menyertai cara ini adalah hasil motivasi bonus yang dijanjikan tersebut dengan harapan agar cepat kaya dalam waktu yang sesingkat mungkin, padahal ia langsung tidak menginginkan produknya. Perniagaan jenis ini adalah perjudian murni, kerana beberapa sebab berikut, iaitu:

Ø Sebenarnya anggota MLM ini tidak mahukan produknya, akan tetapi tujuan utama mereka adalah menyertai rangkaian piramid bagi mendapatkan kekayaan cepat apabila setiap ahli baru membayar yuran.

Ø Harga produk yang dibeli sebenarnya tidak sampai 30% dari wang yang dibayarkan pada syarikat MLM.

Ø Tujuan perusahaan adalah membangun jaringan individu secara berkesinambungan. Yang mana ini akan menguntungkan anggota yang berada pada level atas (Upline) sedangkan level bawah (downline) selalu memberikan nilai point pada yang berada dilevel atas mereka.

Justeru, saya kira, amat tipis untuk mencari MLM yang tidak tergolong dalam item-item salah yang saya sebutkan di atas, malah saya juga suka menyarankan agar pengamal-pengamal jualan amanah saham dan Takaful secara wakil untuk lebih berhati-hati agar tidak terjerumus dalam bab MLM. Bagaimanapun, jika anda masih ingin mendakwa halalnya MLM ini, saya sarankan agar pengamal MLM memastikan asas minima Shariah berikut dapat dipatuhi :-

1. Produk MLM ini mestilah dibeli dengan tujuan yang sebenarnya (seperti produk yang benar-benar bermanfaat dan dibangunkan dengan serius seperti ubat-ubatan berkualiti, unik dan lainnya). Justeru, produk MLM yang kabur kualiti dan kegunaannya tidaklah dibenarkan kerana ia hanyalah bertujuan untuk mengabui dalam undang-undang dan hukum Shariah, ia tiadalah halal di sisi Shariah. Justeru, kekuatan MLM itu ialah kepada produknya yang bermutu dan bukan kepada objektif jangka pendek mengumpul dana (modal).

2. Produknya bukan emas dan perak yang boleh dijual beli secara tangguh. Ini kerana penjualan barangan emas secara tangguh adalah Riba jenis Nasiah.

3. Komisyen yang diberikan kepada ahli untuk setiap penjual dan ahli bawahannya mestilah jelas. Tiada komisyen tanpa usaha, ini bermakna orang atas hanya berhak mendapat komisyen dari ahli bawahan yang dibantunya sahaja.

4. Keuntungan dan komisyen bukan berdasarkan ‘kepala' atau ahli yang ditaja, tetapi adalah berdasarkan nilai produk yang berjaya di jualnya. Ini diperlukan bagi membuktikan ia menumpukan kepada perniagaan penjualan produk dan perkhidmatan dan bukannya permainan wang (money game).

5. Tidak diwajibkan bagi si ahli menjual jumlah tertentu bagi memperolehi komsiyen dari orang bawahannya.

6. Setiap ‘upline' atau orang di sebelah atas mestilah menaruh usaha atas jualan orang bawahannya, seperti mengadakan perjumpaan taklimat, motivasi dan teknik berkempen secara terancang seperti sebuah syarikat yang pelbagai ahlinya. Ia perlu bagi melayakkannya menerima komisyen itu dari sudut Shariah, jika tidak adalah dibimbangi ia akan terjerumus kepada keraguan ‘syubhah'. Ini kerana konsep niaga dalam Islam tidak membenarkan suatu keuntungan dari sesuatu perniagaan yang diperolehi tanpa usaha. Justeru, sedikit usaha perlu dicurahkan bagi menjadi sebab haknya ke atas komisyen. Perlu diingat, kebanyakan ahli di kaki yang 10 ke bawah, mungkin tidak mengenalinya lantaran ia dilantik oleh orang bawahannya yang kesembilan. Jika tidak, apakah haknya untuk mendapat komisyen yang demikian berangkai dan begitu jauh ?.

7. Tidak menggunakan skim piramid iaitu skim siapa masuk dulu akan untung selamanya. Manakala hak mereka yang masuk kemudian akan berkurangan. Justeru, plan pemasaran mestilah memberikan hak kepada semua, malah orang bawahan mampu mendapat keuntungan lebih dari orang atasannya, apabila ia mampu menjual dengan lebih hebat.

8. Mempersembahkan system komisyen dan bonus yang telus dan boleh difahami dan dipantau oleh ahli dengan jelas. Ia bagi mengelakkan segala jenis penipuan.

9. Menstruktur plan pemasaran di anatara ahli dan orang bawahannya secara musyarakah iaitu perkonsgian untung dan rugi berdasarkan modal masing-masing dengan nisbah pembahagian keuntungan yang ditetapkan di peringkat awal lagi.

Mana MLM alternatif??

"Kalau ustaz pandai sangat, kenapa tak tuliskan sahaja macam mana MLM yang menepati Shariah tu, biar orang boleh guna" Demikian tempelak seorang pemuda tanpa kesabaran melalui sebuah web.

Jawapan saya seperti berikut :-

Pertama : Memang ramai 'suruh', 'arah' dan minta saya sebutkan macam mana MLM yang harus serta realistik.

Inilah masalah orang ramai, tidak berfikir mendalam sebelum meminta. Kita kena faham, tak semua yang perniagaan diasakan ikut cara yang menpeati Shariah itu menarik pada pandangan mata orang ramai dan boleh laku untuk dijual di Malaysia, dan tak semua pula plan dan skim atau produk yang sangat boleh dijual dan menarik itu menepati hukum Shariah. Jadinya bagi menghasilkan satu plan hebat yang menepati Shariah dan boleh jual, perbincangan dua pihak antara Ilmuan Shariah & bisnesman amat perlu dalam hal ini.

Mana mungkin sebuah plan pemasaran MLM terbaik dapat dicadangkan hanya dengan mengemukakan permintaan mudah begitu sahaja kepada saya, ini kerana mungkin saya mempunyai penyelesaian dari sudut teori Shariahnya. Teori ini pula sebahagiannya bersifat fleksible dan tidak sebahagian yang lain, kerana itu perbincangan diperlukan dengan pihak pakar pemasaran demi memastikan samada ia 'viable' untuk diperkenalkan atau tidak. Kerana saya bukanlah pakar dalam bab pemasaran.

Kedua : Saya juga bukanlah seorang jutawan yang membolehkan saya memperkenalkan plan bisnes MLM contoh yang hebat dan menepati Shariah. Mudahnya, selagi tiada bisnesman Muslim yang punyai perhatian kuat tentang halal haram dan berkesudian berbincang dengan orang Shariah, selagi tu tidak akan didapati plan dan skim MLM alternatif yang menepati Shariah.

Untuk maklumat, proses inilah yang amat kerap kami (ilmuan Shariah sedunia, saya dan rakan-rakan ustaz di semua institusi kewangan Islam seluruh dunia) ; iaitu kami duduk berjam-jam dengan pakar pemasaran, peguam untuk mencipta produk kewangan Islam yang halal serta dalam masa yang sama aqad-aqadnya juga halal dan boleh diaplikasikan di sisi undang-undang Malaysia. Kesimpulan saya, jika hanya ada satu pihak sahaja yang bersungguh, ia pasti akan menjadi hasrat yang terbengkalai juga.

Akhirnya, saya tahu bahawa hukum MLM ini masih terbuka untuk perbincangan, malah Syeikh Dr Abd Sattar Abu Ghuddah ketika perbincangan dengan beliau mengakui ini isu yang agak baru baginya. Benar, amat sukar ditemui tulisan para ulama Islam dari Timur Tengah berkenaan hal MLM ini, disebabkan MLM belum masuk ke pasaran negara Arab dengan meluas. Justeru, menjadi tanggungjawab para ilmuan Shariah Asia Tenggara untuk membantu masyarakat untuk mengetahui pandangan Shariah tentang MLM ini. Tulisan ringkas saya hanyalah pandangan awal bagi memberi peringatan bahawa dengan sekadar pandangan, kelihatan begitu banyak keraguan boleh muncul dalam perniagaan MLM ini. Tidak perlulah pembaca merasa marah dan benci dengan tulisan ini. Ini sekadar nasihat bagi mereka yang mengambil berat tentang pendapatan serta memikirkan barzakh dan akhirat mereka yang kekal abadi. Wallahu ‘alam.

Kuala Lumpur, Malaysia (14 Zulhijjah 1427 H = 4 Januari 2007)

www.zaharuddin.net

Saturday, April 5, 2008

IJMA’ ULAMA TENTANG KEHARAMAN BUNGA BANK

(Bagian I)

Oleh : Drs.Agustianto,M.Ag

Adalah keliru besar, jika ada orang yang mengatakan bahwa ulama saat ini berbeza pendapat tentang hukum bunga bank. Telah banyak penelitian ilmiah yang dilakukan para ahli ekonomi Islam dan ulama berkaliber dunia tentang ijma’nya para ulama tentang keharaman bunga bank, di antaranya oleh Prof. Dr.M.Umer Chapra, Prof. M.Akram Khan, Prof.Dr.Yusuf Qardhawi, dll. Tulisan ini ingin mengetengahkan pembahasan tentang telah terjadinya ijma’ seluruh ulama dunia mengenai keharaman bunga (interest), baik bunga bank, asuransi, pegadaian, koperasi, obligasi dan seluruh institusi yang menerapkan sistem bunga.

Pengertian Ijma’

Para ulama ushul fiqh mendefinisikan ijma’ yaitu, kesepakatan semua ulama mujtahid dari ummat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah terhadap suatu hukum syara’. Demikian Rumusan Abdul Wahhab Khallaf dalam kitab Ilmu Ushul Fiqh Defenisi dari berbagai literatur yang lain juga memberikan pengertian yang sama dengan Abdul Wahhab Khallaf..

Para ulama menetapkan bahwa ulama yang melakukan ijma’ adalah orang yang memenuhi syarat. Salah satu syaratnya adalah ulama tersebut memahami persoalan (masalah) yang diijtihadi. Syarat ini sangat masuk akal, sebab, bagaimana mungkin seorang ulama berijtihad tentang suatu masalah, sementara ia tidak mengetahui masalah yang diijthadi. Seorang ulama yang berijtihad tentang bunga bank, haruslah mengerti ilmu ekonomi makro, misalnya kaitan (dampak )bunga terhadap investasi, produksi, unemployment, inflasi, kaitan bunga dengan spekulasi dan volatilitas mata uang di suatu negara, dsb. Dia juga harus mengerti teori-terori tentang bunga dan tentunya mengerti konsep okonomi Islam tentang fungsi uang. Pendeknya ia faham tentang ilmu moneter Islam..

Ijma’ dan Istiqra

Penetapan telah terjadinya ijma’ ulama tentang keharaman bunga bank bukan kesimpulan yang bersifat gampangan, tetapi setelah melakukan istiqra (penelitian) yang mendalam terhadap pendapat semua pakar ekonomi Islam sejak tahun 1970-an hingga saat ini.

Ulama (pakar) yang mengatakan ijma’nya ulama tentang keharaman bunga bank bukan sembarang ulama dan bukan satu dua orang. Mereka adalah para ulama yang ahli ilmu ekonomi, yang umumnya mereka sarjana ekonomi Barat. Kapasitas mereka sebagai ilmuwan ekonomi Islam tidak diragukan sedikitpun, karena latar belakang keilmuwan mereka sejak awal adalah ilmu ekonomi konvensional, tetapi mereka memahami syari’ah secara mendalam. Jumlah mereka sangat banyak. Menurut Yusuf Qardhawi mencapai 300 orang. Hasil karya intelektual mereka tentang ekonomi Islam yang telah dipublikasikan, sejak tahun 1960-an sampai sekarang, lebih dari 2000-an buah dalam bentuk buku dan tulisan di juornal-juornal ilmiah. Sekedar menyebut sebagian nama-nama mereka antara lain, 1. Prof.Dr.Muhammad Nejatullah Ash-Shiddiqy,2. Prof.Dr.Muhammad Abdul Mannan,MA, 3.Prof.Dr.M.Umer Chapra, 4. Prof.Dr.Masudul Alam Khudary, 5. Prof.Dr. Monzer Kahf, 6. Prof.Dr. M.Akram Khan, 7. Prof.Dr.Kursyid Ahmad, 8.Prof.Dr.Dhiauddin Ahmad, 9. Prof.Dr. Muhammad Muslehuddin, 10.Prof.Dr. Afzalur Rahman, 11. Prof.Dr. Munawar Iqbal Quraisy, 12. Prof.Dr.Hasanuz Zaman, 13. Prof. Dr.M.Sudin Haroen, 14. M.Fahim Khan,.15. Prof.Dr.Volker Ninhaus, 16. Dr.Mustaq Ahmad. 17. Dr.Abbas Mirakhor, 18. Ausaf Ahmad, 19. Rauf Ahmed Azhar, 20. Syed Nawab haidar Naqvi, 21. Baqir al-Sadr, 22. Ahmad Najjar, 23. Ahmad Shalah Janjum (Pakistan), 24. Muhammad Ahmad Sakr, 25 .Kadim Al-Sadr, 26. Abdul Hadi Ghanameh, 27. Manzoor Ali, 28. Dr.Ali Ahmad Rusydi, 29. Dr.Muhammad Ariff, 30. Dr. Zubeir Hasan, 31.Prof.Dr Muhammad Iqbal Anjum, 32. Prof.Dr.Mazhar Islam, 33. Dr. Fariruddin Ahmad, 34. Dr.Syahadat Husein 35.Dr.Badruddin (Oman) 36. Dr.Mabid Ali Al-Jarhi, 37. Prof.Dr.Anas Zarqa, 38. Dr.Muhammad Uzei, 40. Dr.F.R Faridi, 41. Dr.Mahmud Abu Su’ud. 42. Dr.Ijaz Shafi Ghilani, 43. Dr.Sahabuddin Zain, 44. Mukhtar M.Metwally, 45. Dr.Hasan Abu Rukba, 46. Muhammad Hameedullah, 47. B.S Sharraf 48. Dr. Zubair Hasan, 49. Skharur Rafi Khan, 50. Prof. Dr. Mahmud Ahmad.51. dan lain-lain

Masih banyak lagi pakar ekonomi Islam lainnya.-.yang tidak dipaparkan di sini. Semua mereka mengecam dan mengharamkan bunga, baik konsumtif maupun produktif, baik kecil maupun besar, karena bunga telah menimbulkan dampak sangat buruk bagi perekonomian dunia dan berbagai negara. Krisis ekonomi dunia yang menyengsarakan banyak negara yang terjadi sejak tahun 1930 s/d 2000, adalah bukti paling nyata dari dampak sistem bunga.

Karena kesepakatan para pakar ekonomi Islam itulah, maka Prof.Dr.M.Umer Chapra mengatakan bahwa mereka ijma’ tentang keharaman bunga bank. Chapra adalah ahli ekonomi Islam paling terkemuka saat ini dan sangat produktif menulis tema-tema ekonomi Islam. Karena itu ia mendapat Award Faisal dari kerajaan Saudi Arabia, lantaran karya-karyanya yang spektakuler di bidang ekonomi Islam.

Menurut M.Umer Chapra, ulama saat ini sesungguhnya telah ijma’ tentang keharaman bunga bank. Dalam puluhan kali konferensi, muktamar, simposium dan seminar, para ahli ekonomi Islam dunia, Chapra menemukan terwujudnya kesepakatan para ulama tentang bunga bank. Artiya tak satupun para pakar yang ahli ekonomi itu yang mengatakan bunga syubhat atau boleh. Ijma’nya ulama tentang hukum bunga bank dikemukaka Umer Chapra dalam buku The Future of Islamic Econmic,( 2000).

Jadi, dalam penelitian Umer Chapra, tak sartu pun ulama yang ditemuinya membolehkan bunga bank. Dalam merespon pernyataan Umer Chapra tersebut, kita tentu bertanya. Bukankah ada ulama yang membolehkan bunga.? Nah, dalam pandangan Umer Chapra, kalaupun ada tokoh yang membolehkan bunga, misalnya Ahmad Khan (India) pada abad 19. Tokoh itu dinilainya tidak berkapasitas sebagai ahli ekonomi. Dan tak memiliki keilmuan yang memadai tentang ilmu ekonomi, khususnya ilmu moneter. Sedangkan untuk memustuskan suatu hukum, haruslah orang itu ahli di bidang hukum yang diputuskannya itu. Demikian pula misalnya Ahmad Hasan dari Indonesia, dia bukanlah seorang ekonom yang faham tentang ilmu moneter dan ekonomi makro atau ekonomi pembangunan. Jadi dalam kerangka pemikiran Umer Chapra, segelintir tokoh-tokoh itu, sama sekali tak memiliki keilmuan yang memadai tentang ilmu moneter dan oleh karena itu pendapat mereka tidak mu’tabar (diakui).

Selain Prof.Dr M.Umer Chapra, ahli ekonomi Islam yang mengatakan ijma’nya ulama tentang keharaman bunga bank adalah Prof.Dr.M.Akram Khan, seorang pakar ekonomi terkemuka dari Pakistan. Sebagai seorang ekonom muslim, beliau melakukan penelitian terhadap pendapat para ahli ekonomi Islam di seluruh dunia. Dalam penelitiannya beliau tidak menemukan ada pakar (ilmuwan) ekonomi Islam yang membolehkan bunga bank.

Sebagaimana Umer Chapra, Prof.Dr..M. Akram juga mengatakan ijma’nya ulama tentang bunga bank. Dia mempejalari pendapat-pendapat para ahli yang diakuinya sebagai ulama kridible dalam bidang ekonomi. Beliau tentu telah membaca ribuan buku tentang ekonomi Islam yang menjadi bidang keahliannya. (Penulis tinggal di Jakarta, Sekretaris Jendral Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Pusat dan Dosen Pascasarjana Universitas Indonesia Jakarta.

JANGAN MENEGAKKAN BENANG YANG BASAH


Saban hari semakin ramai mereka yang terlibat dalam pelbagai jenis perniagaan MLM.Tidakkah kita tahu bahawa telah banyak ulamak yang memfatwawkan perniagaan jenis ini mengandungi unsur shubhat yang banyak.Tidak kurang juga banyak yang jelas pengharamannya disisi Islam.Sebagaimana firman Allah didalam Surah Al-Baqarah:

Maksudnya:"Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan meninggalkan
petunjuk,maka tiadalah beruntung perniagaan mereka dan tidak pula mereka
beroleh petunjuk hidayah."
( Al-Baqarah ayat 16)

Perniagaan MLM ini melibatkan pelaburan yang besar dan melibatkan ramai orang.Sudah tentu apabila disebutkan tentang keburukan sesuatu perniagaan MLM,ramai yang akan melenting.Sebagai seorang muslim, mencari rezki dari sumber yang halal adalah wajib dan pendapatan dari sumber yang haram adalah ditegah oleh Allah.Perkara yang mengandungi unsur shubhat juga amat ditegah oleh Islam.Kita seharusnya menghindari perkara yang shubhat ini.Janganlah menegakkan benang yang basah.